Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

รู้จักกับจุดหมายปลายทาง

ประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับมาเลเซียทางใต้ สปป. ลาว และกัมพูชาทางตะวันออก และเมียนมาร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จากจุดเหนือสุดของประเทศถึงจุดใต้สุด ประเทศไทยมีระยะทางประมาณ 1,600 กม. และประมาณ 870 กม. จากตะวันออกไปตะวันตก ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (1,875 กม.) และทะเลอันดามัน (740 กม.) ที่มีหมู่เกาะอันงดงามมากกว่า 400 เกาะ ซึ่งหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” มาช้านานเนื่องจากธรรมชาติที่อ่อนโยนและเป็นมิตรของผู้คน และบุคลิกที่มีเสน่ห์นี้ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับอิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมในปี 2564” ตามรายงานล่าสุดของนิตยสาร CEOWORLD ในนิวยอร์ก

เรียนรู้เพิ่มเติมและอัพเดทเกี่ยวกับ “เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย” ได้ที่ Thailand NOW ! เว็บไซต์

กรุงเทพ


กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงและมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า กรุงเทพมหานคร หรือเรียกว่าบางกอก

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโบราณสถานหรือสถานที่ทางศาสนา เช่น วัดในกรุงเทพฯ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภาพเขียนฝาผนัง และยังมีความสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย เช่น วัดพระศรีรัตนสมมาราม (พระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวราราม วัดสระเกศ และพระบ่อบรรพต (ภูเขาทอง), วัดราชนัดดา, วัดไตรมิตร, วัดเบญจมบพิตร, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และศูนย์การค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีทั้งแบบสบายๆ เช่น ตลาดนัดจตุจักร, ตลาดสำเพ็ง, ตลาดกลางคืนเยาวราชและพาหุรัด หรือระดับหรู เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมและอัพเดทเกี่ยวกับ “กรุงเทพฯ” ได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Authority of Thailand

ยะลา

ยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ติดกับประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา เนื่องจากมีทั้งประชากรชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธ มีชุมชนชาวคริสต์ขนาดย่อม ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ รวมถึง ผู้นับถือศาสนาซิกข์ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ยะลา” ได้ที่ เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เบตง

อำเภอเบตงเป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทยใกล้ชายแดนมาเลเซีย ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,220 กิโลเมตร ประชากรของอำเภอเบตงประกอบด้วยคนไทยหลากหลายเชื้อชาติ เป็นชาวไทยเชื้อสายมาลายูเกือบร้อยละ 50 นอกจากนี้ ยังมีคนไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็น “พหุวัฒนธรรม” แหล่งท่องเที่ยวของเบตง มีลักษณะเด่น ทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรม และอาหารการกิน โดยจุดที่เป็นไฮไลต์ของเบตงจะอยู่ใจกลางเมือง คือ "หอนาฬิกา" ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง

สนามบินนานาชาติเบตง มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เบตง” ได้ที่ เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย