Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

วางแผนการเดินทาง

วีซ่า

ประเทศไทยได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก 64 ประเทศสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าตามกฎการยกเว้นวีซ่า สามารถตรวจสอบการยกเว้นและขอวีซ่าออนไลน์ได้ ที่นี่.

สนามบินนานาชาติ

มีสนามบินนานาชาติหลายแห่งในประเทศไทยที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY)

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) เป็นสนามบินหลักสู่ประเทศไทย ให้บริการสายการบินระหว่างประเทศมากกว่า 50 สายการบิน

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเบตง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เบตง ทำได้ 4 วิธี ได้แก่ ทางเครื่องบิน รถยนต์ รถทัวร์ และรถไฟ

  1. เครื่องบิน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) จังหวัดสงขลา ประเทศไทย: มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ บ่อยที่สุด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อเดินทางถึงหาดใหญ่แล้ว สามารถต่อรถแท็กซี่หรือรถตู้ไปยังเบตง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) สำหรับทางเลือกที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น แนะนำบริการรถรับส่งจาก "Run Explore" ผู้ให้บริการการเดินทางอย่างเป็นทางการของงาน

ท่าอากาศยานนราธิวาส (NAW) จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย: มีสายการบินแอร์เอเชียให้บริการ แต่ไม่มีรถโดยสารสาธารณะไปยังเบตง กรณีนี้ การเช่ารถเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย: เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ห่างจากเบตงประมาณ 120 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 2 ชั่วโมง ท่าอากาศยานนานาชาติปีนังเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำของมาเลเซีย เช่น แอร์เอเชีย และไฟร์ฟลาย

ก่อนตัดสินใจ: ตรวจสอบว่าคุณต้องการวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซียหรือไม่ หากคุณวางแผนเดินทางกลับทางมาเลเซีย อาจจะต้องใช้วีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง

การขับรถข้ามชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์รถ

"Run Explore" ผู้ให้บริการการเดินทางอย่างเป็นทางการของงาน มีบริการรถรับส่งจากปีนัง

สามารถดูตารางเดินรถได้ ที่นี่

  1. รถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปยังเบตง ใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเดินทางและชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Road Trip

  2. รถทัวร์ บริษัทขนส่งที่ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเบตง ได้แก่ บริษัท ปิยะรุงเรืองทัวร์ บริษัท สยามเดินรถ บริษัท ศรีสยามทัวร์

  3. รถไฟ แม้ว่าจะไม่มีเส้นทางรถไฟตรงไปยังเบตง แต่คุณสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดใกล้เคียง แล้วต่อรถแท็กซี่หรือเช่ารถเพื่อเดินทางต่อไปยังเบตง

• สถานีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: เป็นเส้นทางที่นิยมมากที่สุด รถไฟจากกรุงเทพฯ จะมีปลายทางที่สถานีหาดใหญ่ (สถานี HDY) จากสถานีหาดใหญ่ สามารถต่อรถแท็กซี่หรือรถตู้ไปยังเบตง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) • สถานียะลา: มีรถไฟบางเส้นทางปลายทางที่สถานียะลา เส้นทางนี้อาจใช้เวลานานกว่าและมีตัวเลือกน้อยกว่าเส้นทางหาดใหญ่ จากสถานียะลา ต้องต่อรถแท็กซี่หรือเช่ารถเพื่อเดินทางต่อไปยังเบตง

จองตั๋วรถไฟ: คุณสามารถจองตั๋วรถไฟได้ที่เว็บไซต์ของ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

เช่ารถ

ระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) ถึงอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ บริเวณจัดงาน (GPS 5.770397, 101.071563) ประมาณ 670 กิโลเมตร หรือขับรถใช้เวลาประมาณ 4:30 ชั่วโมง

ที่สนามบิน HDY มีบริการเช่ารถยนต์หลายแบบ ทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการที่รู้จักกันดี ได้แก่ :

Hertz

Budget

Sixth

Chic Car Rent