Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

วางแผนการเดินทาง

วีซ่า

ประเทศไทยได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก 64 ประเทศสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าตามกฎการยกเว้นวีซ่า สามารถตรวจสอบการยกเว้นและขอวีซ่าออนไลน์ได้ ที่นี่.

สนามบินนานาชาติ

มีสนามบินนานาชาติหลายแห่งในประเทศไทยที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY)

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) เป็นสนามบินหลักสู่ประเทศไทย ให้บริการสายการบินระหว่างประเทศมากกว่า 50 สายการบิน

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเบตง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเบตงมี 4 วิธี โดยเครื่องบิน รถยนต์ รถประจำทาง หรือรถไฟ

  1. โดยเครื่องบิน : การเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินตรงจาก กรุงเทพฯ (DMK) ไปยัง เบตง (BTZ) เป็นวิธีที่เร็วที่สุด เวลาบินประมาณ 2:10 น. นกแอร์บินวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) จังหวัดสงขลา มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ถี่กว่า เวลาบินประมาณ 1:30 น. จากหาดใหญ่สามารถนั่งแท็กซี่หรือรถตู้ไปเบตงได้ จองรถตู้ Tour and Trail – Amazean Jungle Van ของงานจากหาดใหญ่ คลิกที่นี่

ปีนังหรือปูเลาปีนังเป็นรัฐของมาเลเซียที่อยู่ห่างจากเบตง 120 กิโลเมตร หรือ 2 ชั่วโมง สนามบินนานาชาติปีนังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำของมาเลเซีย AirAsia และ Firefly โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องใช้วีซ่ามาเลเซียหรือไม่ ก่อนที่จะเลือกโหมดการขนส่งนี้ คุณอาจต้องใช้วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง หากคุณวางแผนเดินทางกลับผ่านมาเลเซีย จองรถตู้ Tour and Trail – Amazean Jungle Van ของงานจากปีนัง คลิกที่นี่

  1. โดยรถยนต์ : การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเบตง ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง

  2. โดยรถประจำทาง : ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ คลิกที่นี่ สยามเดินรถ คลิกที่นี่ ศรีสยามทัวร์ คลิกที่นี่

จองรถทัวร์ Tour and Trail – Amazean Jungle Van ของงานจากกรุงเทพ คลิกที่นี่

  1. โดยรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

เช่ารถ

พิพิธภัณฑ์เบตงเป็นศูนย์กลางของ Amazean Jungle Thailand by UTMB® (Expo และลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขัน) จุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ในระยะ 500 เมตร ระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) ถึงพิพิธภัณฑ์เบตง ประมาณ 670 กิโลเมตร หรือขับรถใช้เวลาประมาณ 4:30 ชั่วโมง

ที่สนามบิน HDY มีบริการเช่ารถยนต์หลายแบบ ทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการที่รู้จักกันดี ได้แก่ :

Hertz

Budget

Sixth

Chic Car Rent